Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.hellob.io, alle andere web pagina’s, facebook, linkedin en andere sociale media uitingen van hellob.io (handelsnaam van Checkyourself BV). Door deze internetsite en andere social media van hellob.io te bezoeken en/of de op of via de aldaar aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

hellob.io heeft de gepresenteerde informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de juistheid, volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van de betreffende informatie. De informatie beschrijft alleen de feiten, trends en situaties. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie dient u altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener. Alle inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten.

hellob.io sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites en andere sociale media uitingen, en/of het gevolg zijn van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website en andere sociale media van hellob.io.

De informatie op de websites en andere sociale media worden regelmatig aangevuld en/of aangepast. hellob.io behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. hellob.io is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van (medische) informatie op niet-hellob.io internet pagina’s en/of sociale media, waarnaar of waardoor wordt doorverwezen of gelinkt.

Op alle tekst, beeldmateriaal, technische voorzieningen en overige informatie op de websites en sociale media van hellob.io rust auteursrecht dat toebehoort aan hellob.io. Niets hieruit mag worden gekopieerd, gereproduceerd en/of gedistribueerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van hellob.io.