Veelgestelde vragen

Zijn de testen veilig en betrouwbaar?

hellob.io biedt de meest betrouwbare testen aan. De testkits zelf beschikken over alle benodigde certificeringen. Indien van toepassing, vindt de analyse plaats in gespecialiseerde laboratoria die allen werken volgens de gangbare kwaliteitskeurmerken (CCKL en/of ISO).

Alle testen zijn wetenschappelijk goed onderbouwd. Dezelfde testen worden ook in de medische wereld gebruikt. Per test is de combinatie van gevoeligheid en sensitiviteit goed onderbouwd.

Toch is het goed om te beseffen dat 100% betrouwbare laboratorium testen (100% gevoeligheid en 100% specificiteit) niet bestaan. Want ga je voor 100 % gevoeligheid, dan is de test niet meer 100% specifiek omdat er kruis-reacties optreden met andere bacteriën of DNA die veel op het te detecteren bacterie materiaal lijkt. Dit geeft dan risico op ‘vals positieven’. Andersom zal bij een 100% specifieke test de gevoeligheid hier onder lijden. Voor elk van onze testen zijn de meest betrouwbare meetmethoden (meestal rond de 99%) gekozen die resulteren in een optimaal resultaat voor de consument.

Kwaliteit van een zelf af te nemen monster zal goed zijn als de instructies goed worden opgevolgd.

Hoe waarborgen jullie de privacy en veiligheid van gegevens?

Je privacy is een belangrijk, al dan niet kritiek, onderdeel van onze dienstverlening. Wij hebben een privacy- en veiligheidsbeleid dat wij met je delen op deze website onder het kopje ‘Privacy Policy’. Daarin kun je precies lezen welke maatregelen wij nemen om je privacy te waarborgen.

Kan ik meerdere testen tegelijk bestellen?

Het is geen probleem om meerdere testen tegelijk te bestellen. Echter, met het bestellen van meerdere testen van hetzelfde type ontstaat wel het risico dat testen door elkaar gehaald worden als ze gelijktijdig uitgevoerd worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de te testen persoon zelf. Zijn de testen bedoeld voor meerdere personen? Zorg dan dat er ook per te testen persoon een ‘mybio’ account aangemaakt is zodat de resultaten, en eventuele toekomstige resultaten, goed bij elkaar geplaatst kunnen worden.

Hoe krijg ik de uitslag?

Op het moment dat het resultaat beschikbaar is, wordt het getoond in jouw eigen 'mybio' dashboard. We tonen het resultaat, geven een advies en geven ook achtergrondinformatie die bij dit type test hoort. Het resultaat wordt hier ook achter de inlog bewaard. De gebruikersnaam en wachtwoord wordt bij inschrijving aangemaakt door de gebruiker zelf.

De uitslag is er, en dan?

Op het moment dat het resultaat beschikbaar is, wordt het getoond in jouw eigen 'mybio' dashboard. We tonen het resultaat, geven een advies en geven ook achtergrondinformatie die bij dit type test hoort.

hellob.io hecht er grote waarde aan dat wanneer je de test gedaan hebt, je de uitslag ook in begrijpelijke taal gepresenteerd krijgt zonder je meteen te overdonderen met grote hoeveelheden tekst met even zoveel details. In mybio bouwen we het op:

Conclusie: Dit betekent dat je eerst de conclusie te zien krijgt die hoort bij jouw resultaat. Waar mogelijk drukken we dat uit in een kleur die varieert van groen naar oranje naar rood*.

Advies: De conclusie wordt gevolgd door de adviezen die bij deze uitslag horen. Dat verschilt dus per resultaat maar kan ook per seizoen verschillen. In de winter kan er een ander advies gelden dan in de zomer. Dezelfde waarde kan dus op verschillende momenten tot verschillende adviezen leiden.

Achtergrond advies: De adviezen zijn bedoeld om je in staat te stellen echt wat te doen met het resultaat. Echter, het kan prettig zijn om meer achtergronden te hebben bij de gegeven adviezen. Bijv. Waarom dit advies? Waar is het advies op gebaseerd?

Achtergrond test: Naast de achtergronden bij de adviezen bieden we ook een uitleg bij het type test dat je hebt gedaan. Bijv. Hoe werkt deze test? Hoe komt het resultaat tot stand?

Externe links: Ben je inmiddels nog meer geïnteresseerd geraakt in het onderwerp, dan biedt het onderdeel externe links verwijzingen naar externe bronnen als Youtube-filmpjes, krantenartikelen en wetenschappelijke artikelen die informatie bevatten waar onder andere ook het advies op gebaseerd is.

*Groen betekent dat je waarde goed is en je geen actie hoeft te ondernemen, behalve bijv. om de waarde die bij groen hoort te behouden. Oranje betekent dat je waarde wel aanleiding geeft om actie te ondernemen om te voorkomen dat het erger wordt en mogelijk in de categorie rood terecht komt. Rood betekent dat je waarde kritisch hoog of kritisch laag is en aanleiding geeft tot het bezoeken van een arts. hellob.io stelt alles in het werk om te voorkomen dat er een arts bezocht moet worden maar vervangt deze expliciet niet. Daarom wordt er bij een resultaat dat in de rode categorie thuis hoort altijd doorverwezen. Het is echter wel de eigen verantwoordelijkheid van de geteste persoon om contact op te nemen met een arts. hellob.io staat niet in contact met de arts van de geteste persoon dan wel geeft de uitslag door aan iemand anders dan de geteste persoon zelf.

Kan ik (anoniem) met een arts spreken ?

Dat kan op dit moment nog niet. Wij gaan in de toekomst wel de mogelijkheid bieden om een chat-sessie met een arts te starten.